نمونه قرارداد خدمات حسابداری

نمونه قرارداد خدمات حسابداری

در دنیای اقتصادی پویا و پیچیده امروز، مدیریت مالی و حسابداری، به عنوان اصول حیاتی، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده‌است. اهمیت این دو عامل در حفظ و توسعه اقتصادی، نظم و انضباط در تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها، بی‌انکار است. به همین منظور، انتخاب یک شرکت حسابداری حرفه‌ای و متخصص، یکی از اساسی‌ترین تصمیماتی است که هر مسئول مالی یا مدیر یک نهاد اقتصادی باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام دهد.

کنترل امور مالی و حسابداری، نیازمند دانش، تجربه و تخصص است؛ به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها به فکر استفاده از خدمات شرکت‌ها و فردی حسابرسی هستند تا از نظم و دقت مطلوب در این زمینه اطمینان حاصل کنند. قرارداد خدمات حسابداری، به منظور ایجاد یک تعهد رسمی و شفاف بین شرکت/سازمان مشتری و شرکت حسابداری متخصص، به منظور ارائه خدمات حسابداری بر اساس شرایط و مقررات مشخص، اعمال می‌گردد. این قرارداد، به عنوان یک قرارداد قانونی و حقوقی، شرایط هر دو طرف را مورد حمایت قرار می‌دهد و نقش مهمی در حفظ حقوق و تعهدات هر دو طرف دارد.

هدف اصلی این قرارداد، ارائه خدمات حسابداری با کیفیت و با‌دقت، منطبق با استانداردها و قوانین مالی و محاسباتی مربوطه می‌باشد. تعهد به انجام وظایف به موقع و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، از جمله مهمترین ملاک‌های این قرارداد است.

قرارداد خدمات حسابداری

با ارج نهادن به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی، این قرارداد بر اساس اصل آزادی اراده، صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی، و همچنین بهره‌گیری از علم و آگاهی طرفین قرارداد از مفاد آن به‌منظور ارائه خدمات حسابرسی و مالی به شرکت استارتاپ با نام …، تنظیم می‌گردد.

1. مشخصات طرفین قرارداد

اینجانب (نام کامل آقا/خانم/شرکت) …………… به مدیریت/نمایندگی (نام مدیریت/نمایندگی) ……………. و شماره ملّی/شماره ثبتی …………… واقع در آدرس …………… ، با شماره تلفن ثابت …………… و شماره همراه …………… به عنوان کارفرما/استارتاپ درخواست حسابرسی را دارم.

از طرف دیگر، (نام آقا/خانم/شرکت) …………… با مدیریت/نمایندگی (نام مدیریت/نمایندگی) …………… و شماره ملّی/شماره ثبتی …………… واقع در آدرس …………… ، با شماره تلفن ثابت …………… و شماره همراه …………… به عنوان مجری عملیات حسابرسی انتخاب شده است.

قرارداد خدمات حسابداری

2. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر مربوط به ارائه خدمات حسابرسی و نظارت است و باید به‌طور کامل و متناسب با استانداردها، آیین‌نامه‌های مربوطه و قوانین مالیاتی اجرا گردد. شرح این خدمات به ترتیب زیر ارائه می‌شود:

  1. تحریر، ثبت وقایع و رویدادهای مالی در دفاتر قانونی و نرم‌افزار حسابداری شرکت: شامل تدوین و ثبت دقیق تمامی تراکنش‌ها و وقایع مالی شرکت در دفترچه‌ها و سیستم‌های مالی معتبر و مطابق با قوانین و استانداردهای مالی.
  2. تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی سالانه: شامل تدوین و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالیانه شرکت به‌طور دقیق و کامل، با رعایت قوانین مالیاتی مربوطه و ارائه به‌موقع آن به مقامات مالیاتی ذی‌صلاح.
  3. ارائه گزارش از ترازنامه و صورت وضعیت سود و زیان در سال مالی جاری و ماهانه به هیئت مؤسس: شامل تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از ترازنامه، صورت‌های مالی، وضعیت سود و زیان به‌صورت ماهانه و سالانه به هیئت مؤسس و نهادهای مرتبط.
  4. تحریر صورت مفاصاحساب سالیانه شرکت: شامل تهیه و تنظیم صورت مفاصاحساب یا صورت سود و زیان سالانه که جمع‌بندی دقیقی از عملکرد مالی و میزان سود و زیان شرکت در طول سال مالی را ارائه می‌دهد.

تمام این خدمات حسابرسی و نظارت با هدف اطمینان حاصل کردن از صحت و دقت اطلاعات مالی شرکت انجام می‌شوند و اطلاعات حسابداری مربوطه با دقت، ثبت و ارائه می‌گردد.

3. مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع مندرج در ماده 2 از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ ………………. به مدت یکسال مالی می‌باشد.

مدت قرارداد

4.  محل اجرای عملیات حسابرسی

اقامتگاه قانونی کارفرما به نشانی (آدرس مکان) ……………… ، ساختمان (نام ساختمان) …………… واحد (شماره واحد) …………….. می‌باشد که اعمال حسابرسی در اقامتگاه کارفرما انجام می‌گیرد.

تبصره: در صورت نیاز به اجرای عملیات حسابرسی در دفتر مجری، ایشان می‌بایست بخش مربوطه را به اطلاع کارفرما رسانده و رضایت ایشان را اخذ نماید.

5. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد از بابت حسابرسی و انجام امور مالی شرکت توسط تیم زبده حسابرسی مجری، از قرار سال مالی مزبور، به ارزش (مبلغ مشخص شده به ریال) ……………….. تعیین می‌گردد.

تبصره: کلیه هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و خوراک تیم حسابرسی مجری به مبلغ مندرج در نص این ماده افزوده خواهد شد.

مبلغ قرارداد

6. شرایط پرداخت

1- به هنگام انعقاد قرارداد، مبلغ (مبلغ مشخص شده به ریال) …………… که (درصد مشخص شده) …………… از مبلغ کل قرارداد را شامل می‌شود، به حساب مجری کارسازی واریز می‌گردد.

2- پس از انجام امور حسابرسی، تحریر دفاتر مذکور و ارائه آن و درج در نرم‌افزارهای حسابداری، و تأیید مدیر اجرایی شرکت، مبلغ (مبلغ مشخص شده به ریال) …………… که (درصد مشخص شده)…………… از مبلغ کل قرارداد را شامل می‌شود، به حساب مجری کارسازی واریز می‌شود.

3- مبلغ (مبلغ مشخص شده به ریال) ……………. که (درصد مشخص شده) ………….. درصد از مجموع مبلغ کل قرارداد را شامل می‌شود، پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی و اخذ رسید آن و تودیع آن به کارفرما، پرداخت می‌گردد.

7. تعهدات مجری

1- مجری متعهد می‌گردد پس از تحریر دفاتر و اسناد مکتوب کارفرما، با رعایت تاریخ و تقدم هر یک، در نرم‌افزار حسابداری شرکت نیز ثبت نماید.

2- مجری تعهد می‌کند که کلیه الزامات و ترتیبات مفاد قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه به امور حسابرسی و نیز اساس‌نامه شرکت را رعایت کند.

3- بر اساس اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات کارفرما، مجری تعهد می‌کند که نسبت به حفظ و حراست اطلاعات در اختیارش، تلاش خویش را بسیج نماید و در صورت بی‌مبالاتی نسبت به این امر، ایشان مسئول هرگونه خسارت و زیان به کارفرما می‌باشد.

4- مجری ملزم است کلیه اوراق و اسنادی که نسبت به عملکرد مالیاتی و حسابرسی شرکت است را ارائه دهد.

5- مجری ملزم است در صورت نیاز به لیست پرسنل و حقوق و مزایای ایشان، پیش از در اختیار داشتن آن‌ها، از کارفرما اجازه حاصل فرماید.

6- مجری تعهد می‌خورد که در امور مربوط به مراجعه به ادارات و سازمان‌های دارایی و مالیاتی شخصاً اقدام نماید و مستمراً پیگیر مطالبات اداری شرکت باشد.

تعهدات مجری

8. تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می‌گردد نسبت به دیون مالی خود نسبت به مجری مطابق با مواد 5 و 6 این قرارداد اقدام مقتضی نماید.

2- کارفرما ملزم است مدارک و اسنادی که در جهت اجرای عملیات حسابرسی نیاز است را در کوتاه‌ترین و سریع ترین زمان ممکن در اختیار مجری قرار دهد.

3- اقدام به انجام امور حسابرسی توسط مجری و بدون لحاظ کردن کافرما منجر به عهده دار شدن کارفرما نسبت به عواقب ناشی از امور صورت گرفته می‌شود.

4- پرسنل کارفرما ملزم هستند که همکاری متقضی در جهت انجام امور حسابرسی شرکت را با تیم حسابرسی مجری مبذول نمایند.

9. نهاد نظارت

مدیر اجرایی و عملیاتی شرکت/استارتاپ ملزم است که بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز مرحله حسابرسی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه گزارش ماهیانه تا ارائه اظهارنامه مالیاتی و تودیع رسید آن به کارفرما نظارت داشته باشد. ایشان موظف هستند که در صورت اجرای تعهدات مجری گزارشی در رابطه با نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

تعهدات کارفرما

10. ضمانت اجرای نقض تعهدات

در صورت نقض هر یک از شرایط و تعهدات تصریح شده توسط طرفین قرارداد در مفاد این توافق‌نامه، یا تعهداتی که خارج از این توافق‌نامه پذیرفته شده‌اند نسبت به اصل عدم افشای اطلاعات یا حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد، طرف دیگر مجاز است با استناد به بند 3 ماده 7، اقدام به فسخ یکجانبه قرارداد نماید. علاوه بر این، او ملزم به جبران هر گونه خسارت و زیان وارده نیز خواهد بود. البته، به جبران خسارات فوق‌الذکر، ایشان ملزم می‌شود مبلغ …….. ریال نیز به عنوان جریمه تعهداتی که پذیرفته شده است، پرداخت کند.

11. اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات مربوط به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی ناشی از نقض تعهدات طرفین در این قرارداد، ابتدائاً تلاش می‌شود توسط طرفین، از طریق مذاکره و سازش، حل و فصل شوند. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ شروع مذاکرات و سازش، مناقشه همچنان برقرار باشد، اختلاف به منظور حل و فصل، به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود. به هر حال، توصیه می‌شود داوری حرفه‌ای و سازمانی از جمله مراکز داوری معتبر، مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز، برای حل و فصل اختلاف و اعطای حکمیت، مورد استفاده قرار گیرد.

ضمانت اجرای نقض تعهدات

12. فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده‌اش رخ داده و انجام تعهدات خود را در جهت اجرای موضوع قرارداد غیرممکن سازد، این طرف می‌تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار، از نقل و انتقال برند تجاری مذکور انصراف دهد.

13. نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …………….. نسخه و دوازدهم ماده با اعتبار واحد هر یک از نسخه‌ها، به صورت متمم و تکمیلی، تنظیم و توقیع شده است و برای طرفین آن الزام به اجرا است.

امضاء و اثرانگشت کارفرما یا نماینده قانونی او
…………………………………………………….
امضاء و اثرانگشت مجری یا نماینده قانونی او
…………………………………………………….
امضاء و اثرانگشت شاهد
…………………………………………………….

نسخ قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *